Etiketler: phpfonksiyon kullanımı

Php fonksiyon kullanımı

17/09/2020 -- Engin Beyazgül -- webmaster

      

    Matematik derslerinden kulaklarımızın aşina olduğu bu konuyu Php’de fonksiyon kullanımı olarak ele alacağız. İlk olarak şunu söyleyeyim, matematik dersinde öğrendiğimiz fonksiyonun mantığı ile programlama dillerinde kullanılan fonksiyonların mantığı benzerdir. Fonksiyonlar içlerine gönderilen veriyi işleyip geriye işlenmiş değeri veya herhangi bir sonuç döndürmeyen olgulardır.

 

   Her programlama dili kendi içerisinde çok fazla özel fonksiyon barındırır bu fonksiyonlar programlama dili tasarlanırken tanımlanmış fonksiyonlardır ancak bu yazıda önceden tanımlanmış fonksiyonlara yer vermeyeceğim. Fonksiyon yapımız şu şekildedir: function fonksiyon ismi () {yapılacak işlemler} fonksiyonumuzu oluşturup işler hale getirdikten sonra dikkat etmemiz gereken hususlar ve bilmemiz gereken bazı özellikler vardır. 

 

Parametre: Fonksiyonumuza parametre ekleyerek dışarıdan verilerin yollanıp işleme tabi tutulmasını sağlarız. Parametremize dışarıdan herhangi bir değer gelmediği takdirde varsayılan olarak bir değer ataması yapabiliriz. 

 

Return: Fonksiyonumuz içerisinde işlemler yapılıp bitirildikten sonra elde edilen sonucu geriye döndürmek için return ibaresini kullanırız. 

 

Global: Projemiz içinden bir değişkeni fonksiyonumuzun etki alanının(scope) içine dahil etmek için fonksiyonumuza ekleyeceğimiz değişkenin hemen önüne global ibaresini getiririz. 

 

Referans: Parametremizin başına koyduğumuz (&) simgesi ile referans değer haline getiririz. Kafamızda canlanması için şöyle diyebiliriz: Değişkenimizi yüklediğimiz parametre, fonksiyon içerisinde değiştiği takdirde değişkenimiz de değişecektir. 

 

$ad = "engin";
function yaz(&$ref, $sayi1, $sayi2=5)
{
    global $ad;
    $ref = $sayi1+$sayi2;
    return $ref." ".$ad." ";
}
$sonuc = 10;
echo yaz($sonuc,10);
echo $sonuc;

 

Tüm bu anlattıklarımızı yukarıdaki örnekten giderek maddeler halinde açıklayalım: 

Çıktı olarak aldığımız sonuç: 15 engin 15 olacatır. Örnekte 10 sayısını atadığımız sonuc değişkenini ref parametremize referans olarak ayarladığımız için son sayızmız 10 yerine 15 olmuştur.

Kategoriler

Sosyal

Sitede ara

İstatistikler

enginbeyazgul.com

1229

gündür yayında.

9

adet yazı mevcut.